wz
Maturita z IVT
 
Témata seminárních prací
Referáty z maturitních okruhů - !závazný rozpis!
Vypracované referáty (nebo prezentace k referátům) k maturitním otázkám 
 Základní literatura:  Luděk Skočovský : COMPUTER SCIENCE ENJOYER,

Referáty z loňského roku Referáty z loňského roku
Další zdroje informací k otázce (internet, Wiki, literatura atd.)
Otázka č. 1 (Polednová) , Otázka č. 1 (Mazal)
Informace-Wiki, gymst.wz.cz
Otázka č. 2 (Prousková) -,Otázka č. 2 (Šitavancová) -
Publikace Ochrana autorských práv, gymst.wz.cz,Rozhovor v časopisu Computer č. 6/09, Server o internetovém a počítačovém právu 
Otázka č. 3 (Holata) -Otázka č. 3 (Prchlíková)-
Počítač-Wiki,Hardware - gymst.wz.cz
Otázka č. 4 (Machalová),
Počítač-Wiki,gymst.wz.cz
Otázka č. 5 (Zapletal), - Otázka č. 5 (Kůsová), Otázka č. 5
Obrázky z historie,historie VT, Od abacu k PC, gymst.wz.cz
- Otázka č. 6 (Švéda),- Otázka č. 6 (Bednařík/Kantorová)
Počítačové sítě, gymst.wz.cz
Otázka č. 7 (Rippl),- - Otázka č. 7 (Kantorová/Pospíšil)
Operační systémy - VŠ skripta
Otázka č. 8 (Zapletal),- - Otázka č. 8 (Matoušek)
Aplikační SW-Wiki, rozdělení z hlediska autorských práv
Otázka č. 9 (Holík), Otázka č. 9 (Drobňáková),
Malvare a jiná havěť :-)
Otázka č. 10 (Polednovál),-Otázka č. 10 (Kozák/Chalánek)
Internet-Wiki, gymst.wz.cz
Otázka č. 11 (Prousková),- Otázka č. 11 (Dvořáková)
Internet-Wiki, gymst.wz.cz
Otázka č. 12 (Zavadilová),-Otázka č. 12 (Šitavancová)
Word-SK, gymst.wz.cz
Otázka č. 13 (Zavadilová),- Otázka č. 13 (Prchlíková)
Word-SK, gymst.wz.cz
č. 14
Šablony, hromadná korespondence 1 -gymst.wz.cz a hromadná korespondence 2 -gymst.wz.cz
Otázka č. 15 (Vajdová),- Otázka č. 15 (Krč)
Kontrola pravopisu :-), Návody Word, gymst.wz.cz
Otázka č. 16 (Holoubková), Otázka č. 16 (Švub)
Tabulkový procesor-základní funkce -gymst.wz.cz
č.17
Tabulkový procesor-práce s daty -gymst.wz.cz 
Otázka č. 18 (Jeglová)
Počítačová grafika - gymst.wz.cz
č. 19
Počítačová grafika na VŠB, gymst.wz.cz
Otázka č. 20 (Holata),
Vektorová grafika-Wiki, gymst.wz.cz
Otázka č. 21 (Machalová)
ZOHO show - prezentace Online, 280 slide - další prezentace OnLine, Prezentace - tvorba, pravidla -gymst.wz.cz
Otázka č. 22 (Švub), Otázka č. 22 (Jeglová)
Příklad1, Příklad2, gymst.wz.cz, Úvod do HTML
Otázka č. 23 (Vajdová),- Otázka č. 23 (Bednařík/Pospíšil)
Multimédia-Wiki, AnalogXdigital-gymst.wz.cz
Otázka č. 24 (Zavadil)
Databáze-Wiki,databáze - teorie, příklady -gymst.wz.cz
Otázka č. 25 (Rippl)
Algoritmizace (př.jazyk C), Algoritmus-Wiki, Objektové x strukturované programování-gymst.wz.cz, Makra-gymst.wz.cz